Advies

Advies schema

Bij het plannen, ontwerpen, bouwen of verbouwen van laboratoria komen een aantal vakmensen elk met ruim voldoende kennis en specialisme veelal voor het eerst bij elkaar.

Bij het plannen, ontwerpen, bouwen of verbouwen van laboratoria komen een aantal vakmensen elk met ruim voldoende kennis en specialisme veelal voor het eerst bij elkaar. Enthousiasme, kennis, vakmanschap en inzet is ruim voldoende aanwezig, praktijkervaring is dikwijls beperkt. Toch blijkt in de loop van de bouw, dat de absoluut noodzakelijke informatie uitwisseling tussen opdrachtgever, gebruiker, bouwer, installateur en inrichter, onvoldoende helder is.

Het eigen specialisme en mogelijk onbekendheid met het vakspecialisme van de ander kan hiervan de oorzaak zijn. Vooral op het gebied van de raakpunten tussen verschillende vakgebieden is labSC advies BV (als adviseur) voor alle partijen een goed en bruikbaar hulpmiddel.