Inrichting

Inrichting schemalabSC advies BV kan behulpzaam zijn bij ;

1. Inzicht in kwaliteit, mogelijkheden, marktpositie van de inrichters op de Nederlandse markt.
2. Plannen van inrichting, verzorgen van aanvraag en beoordelen van aanbiedingen
3. Tijdsplanning van aanvraag tot oplevering.
4. Het aansluiten van verschillende vakgebieden op elkaar.
5. Opleveringscontrole.

Bij het plannen van de inrichting van een laboratorium (als er nog geen vast omlijnde plannen zijn) is een ruime marktkennis gewenst om de indelingsplannen te kunnen maken zoals later zou kunnen worden aangevraagd bij diverse inrichters. Hiermee wordt voorkomen, dat in een latere fase de mogelijkheden van de gekozen leverancier niet voldoende kunnen worden benut, of nog erger geheel opnieuw moet worden begonnen met de dan gekozen inrichter.

Het in tekening brengen van de gewenste inrichting, opstellen van een aanvraag waarop alle aanbieders kunnen reageren, beoordelen van de aanbieding en het geven van een aankoopadvies is tijdrovend als geen gebruik kan worden gemaakt standaard teksten en formulieren.

De voortgang van de bouw vraagt dikwijls om beslissingen en informatie van een dan nog niet bekend zijnde inrichter. labSC kan deze informatie verstrekken op basis van marktkennis. Hierdoor kan de tijdsplanning worden aangehouden.

Bij oplevering van de inrichting kan labSC ondersteunen in het opmaken van eventuele restpuntenlijsten en het volgen hiervan. Het beoordelen of een mankeren de verantwoordelijkheid van de inrichter of van een andere bouwpartner is, is daarin een taak.