NPR 4500

NPR 4500De NEN-EN 14175 en de NPR 4500 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) voorzien in de middelen om de juiste zuurkast te selecteren, om een correcte werking na installatie aan te tonen en om een blijvend correcte werking gedurende de gebruiksduur aan te tonen.

1) Type test
Overeenkomstig de NEN-EN 14175 dient een zuurkast voorzien te zijn van een type test voor ieder type zuurkast, of een kwalificatie per zuurkast. labSC verzorgt indien gewenst een type test of kwalificatie test voor uw zuurkast overeenkomstig de NEN-EN 14175.

2) Selectie van uw zuurkast
Selectie van de gewenste zuurkast op basis van onder andere veiligheid en prestaties zoals vastgelegd in het type test rapport (inhoud vastgelegd in de NEN-EN 14175-3 paragraaf 10).

3) Controle van de geleverde zuurkast (commissioning)Tabel NPR4500 controle
Vaststellen dat de geleverde zuurkast overeenkomt met de gewenste en gecertificeerde zuurkast, dat de ingestelde luchtbehandeling overeenstemt met de specificaties en dat de omgevingsfactoren geen nadelige invloed hebben op het functioneren van de zuurkast met behulp van de testen en/of controles in onderstaande tabel uit de NPR 4500.

Voor zuurkasten waarvoor geen type test rapport beschikbaar is, kan overeenkomstig de NEN-EN 14175 niet worden vastgesteld of de geleverde zuurkast overeenkomt met de gewenste en gecertificeerde zuurkast. Door middel van een kwalificatie op locatie wordt een specifieke zuurkast alsnog gecertificeerd.

4) Routine testen van zuurkasten
Vaststellen dat zuurkast zich nog in gelijke staat bevindt als bij levering (of vorige controle en inspectie), dat de ingestelde luchtbehandeling overeenstemt met de specificaties en dat de omgevingsfactoren geen nadelige invloed hebben op het functioneren van de zuurkast.