Periodieke inspecties

Periodieke inspectiesVoor de gebruiker is de veiligheid van zuurkasten van groot belang. Bijvoorbeeld de plaatsing, het gebruik of de combinatie met andere zuurkasten in dezelfde luchtbehandelingsstrang kunnen de stabiliteit van de flow beïnvloeden, en daarmee de capaciteit om schadelijke bestanddelen binnen te houden. Dit kan worden gecontroleerd door te meten.

Het bewijs van een correcte werking zelfs bij installatie en tijdens gebruik is een essentieel punt voor wettelijk voorgeschreven risico inventarisaties of de werkplek, waartoe volgens o.a. de arbo richtlijnen elke werkgever en werknemer verplicht is.

De luchttechnische controle, welke dienen te worden uitgevoerd, vereisen toepasbare en genormaliseerde meetmethode, waarmee deze metingen uitgevoerd kunnen worden waar benodigd. Het team van labSC is uitgerust en in staat om deze test uit te voeren volgen de volgende standaarden/voorschriften:

· NEN EN 14175 / NPR 4500
· ASHRAE 110 van de USA
· Klantspecificatie
of
· DIN 12 924 deel 1 van Duitsland
· BS 7258 deel 1 en deel 4 van Engeland
· NF XPX-15-203 en 15-210 van Frankrijk
· DS 457 van Denemarken