Biologische veiligheidskasten

On-site controle van BVK’s

Controle op mechanisch, technische en luchttechnische aspecten van biologische veiligheidskasten conform de EN 12.469, door gecertificeerd medewerkers met inachtneming van arbo-richtlijnen en genormaliseerde meetmethoden.

Retentie / KI-Diskus test

Indien gewenst voert labSC ook een KI-discus test uit om de werkelijke prestaties vast te leggen

onderhoud / Decontaminatie

Indien ondersteund door fabrikant, kunnen ook filters vervangen worden. Decontamninatie met H2O2 kan geheel in eigen beheer plaatsvinden.