labSC Dè mix van deskundigheid

Onze deskundigheden

On-site controle van zuurkasten

Controle op mechanisch, technische en luchttechnische aspecten van afgezogen arbeidsmiddelen, zoals zuurkasten, puntafzuigingen en biologische veiligheidskasten, met inachtneming van arbo-richtlijnen en genormaliseerde meetmethoden.

Onderhoud en service aan labmeubilair

labSC voert onderhoud uit, of ondersteunt hierbij, aan technische inrichtingen van laboratoria (meubilair, chemicalienkasten, zuurkasten) inclusief het leidingwerk.

Overige
diensten

labSC adviseert niet alleen bij laboratoriuminrichtingen en luchttechnische regelingen voor o.a. zuurkasten maar bedenkt en realiseert ook speciale oplossingen, verzorgt montage/installatie en begeleidt tot en met gebruiksklare oplevering.